निर्मळ प्रकाश पांडुरंगराव

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

लिल्हाधिकारी कार्यालय बीड

इमेल आयडी

prakashnirmal013@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  15/08/1982
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  बीड
 • तालुका
  बीड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  02/08/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  02/08/2010