गजानन विश्वास कुरणे

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

लिपिक कोल्हापूर

इमेल आयडी

gajanan.kurane@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/11/1984
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.COM
 • मूळ जिल्हा
  कोल्हापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  कोल्हापूर
 • तालुका
  करवीर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  05/06/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/06/2012