शेख मोहसिन युसूफ

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

तलाठी

इमेल आयडी

mohsin45@ibibo.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  09/09/1988
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B A (HISTORY)
 • मूळ जिल्हा
  अहमदनगर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  अहमदनगर
 • तालुका
  कर्जत
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  28/11/2007
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  28/11/2007