Salunke Vidyawan Mohan

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

लिपिक

इमेल आयडी

salunkevm@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  04/04/1989
 • शैक्षणिक अहर्ता
  BA
 • मूळ जिल्हा
  लातूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  लातूर
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  08/06/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  08/06/2012