पांचाळ महादेव नारायण

अव्वल कारकून

सध्याची पदस्थापना

Awal karkun

इमेल आयडी

pmadhav.3@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  03/01/1975
 • शैक्षणिक अहर्ता
  BCom, GDC&a
 • मूळ जिल्हा
  लातूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  लातूर
 • तालुका
  चाकूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  24/11/2006
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  17/10/2012