SHELKE RUPALI NAMDEV

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

TALHATI

इमेल आयडी

rupalishelke371@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  27/09/1980
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.Com
 • मूळ जिल्हा
  पुणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  पुणे
 • तालुका
  पुरंदर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  26/02/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  26/02/2010