ghatage swapnil sampatrao

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

उदगाव

इमेल आयडी

swapnilghatage45@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  24/03/1984
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A.
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  कोल्हापूर
 • तालुका
  शिरोळ
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  16/06/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/06/2009