सतीशराव

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

TALATHI SAJA SAROLA

इमेल आयडी

shrinivasded@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  26/01/1991
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A.Ded
 • मूळ जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • तालुका
  उस्मानाबाद
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  08/11/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  08/11/2012