गीनगीने दत्ता मारोतराव

अव्वल कारकून

सध्याची पदस्थापना

A K ( P A to R D C )

इमेल आयडी

datta1257@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  11/06/1981
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B. A.
 • मूळ जिल्हा
  परभणी
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  परभणी
 • तालुका
  परभणी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  29/04/2008
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  13/02/2013