पोतदार गजानन विठलराव

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

लिपीक

इमेल आयडी

gajananvpotdar@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  14/09/1982
 • शैक्षणिक अहर्ता
  पदवी
 • मूळ जिल्हा
  नांदेड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  नांदेड
 • तालुका
  नांदेड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  06/01/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  06/01/2012