नरवाडे सचिन सुग्राव

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

Talathi

इमेल आयडी

snarwade9@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  18/11/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A. Sociology
 • मूळ जिल्हा
  नांदेड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  नांदेड
 • तालुका
  नांदेड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  09/03/2011
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  09/03/2011