झोरे सुरेश

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

Telathi

इमेल आयडी

sureshzore297@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  23/11/1967
 • शैक्षणिक अहर्ता
  HSC
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  सिंदखेडराजा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  16/03/1989
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/03/1989