साबळे सुरेश कोंडाजी

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

Talathi

इमेल आयडी

suresh_sabale@yahoo.co.in

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/05/1986
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.
 • मूळ जिल्हा
  धुळे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  कोल्हापूर
 • तालुका
  भुदरगड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  31/10/2011
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  31/10/2011