सुरडकर शेखर भानुदास

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

J.C.

इमेल आयडी

suradkar79@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  11/02/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  बुलढाणा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  22/05/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  22/05/2012