रत्नपारखी श्रीकांत दिनकर

अव्वल कारकून

सध्याची पदस्थापना

entertainment duty inspector

इमेल आयडी

sdrshrikant@yahoo.co.in

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  14/04/1967
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Bcom
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  बीड
 • तालुका
  बीड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  20/08/1996
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/06/2006