निर्मल रविकिरण तुकारामराव

अव्वल कारकून

सध्याची पदस्थापना

Ak pani tanchai

इमेल आयडी

nirmalravikiran@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  03/09/1979
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.L.L.B
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  बीड
 • तालुका
  बीड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  22/04/2008
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  22/04/2008