शेटे राहुल सुभाषराव

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

Clerk, Collector Office, Beed

इमेल आयडी

sheterahul2003@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  27/03/1982
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.Com , D.T.L., G.D.C.& A.
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  बीड
 • तालुका
  बीड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  07/07/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  07/07/2009