ताम्हाणे तेजराव रामराव

मंडळ अधिकारी

सध्याची पदस्थापना

Circle Officer Ranjani,Ta.Ghansawangi

इमेल आयडी

t.r.tamhane@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  21/12/1955
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.Com
 • मूळ जिल्हा
  जालना
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  जालना
 • तालुका
  घनसांगवी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  07/10/1982
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  29/12/2010