कचरे बालाजी भीमराव

अव्वल कारकून

सध्याची पदस्थापना

AK Establishment

इमेल आयडी

balajikachare.2011@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  10/02/1980
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B Com
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  बीड
 • तालुका
  बीड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  04/04/2007
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  03/01/2013