नागेश हरिबा वाकसे

मंडळ अधिकारी

सध्याची पदस्थापना

01-06-2011

इमेल आयडी

nhwakse01@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/06/1967
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.com & GDC&A
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सोलापूर
 • तालुका
  मंगळवेढा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  14/09/1994
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  14/09/1994