गिरे सुधाकार रामदास

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

तलाठी खामगाव जिल्हा बुलढाणा

इमेल आयडी

sudhakargire@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  06/09/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Diploma in Computer Hardware and Networking technologies
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  खामगाव
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  05/10/2006
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/10/2006