विवेक राठोड

अव्वल कारकून

सध्याची पदस्थापना

Avval Karkun

इमेल आयडी

vivek12rathod@yahoo.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  12/04/1979
 • शैक्षणिक अहर्ता
  BA
 • मूळ जिल्हा
  यवतमाळ
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  नागपूर
 • तालुका
  भिवापूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  12/07/1999
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  24/11/2010