शिंगाडे गोपाल उमाकांत

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

Collector Office Latur

इमेल आयडी

gopsreddy30@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  30/06/1987
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Bsc
 • मूळ जिल्हा
  लातूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  लातूर
 • तालुका
  लातूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  01/04/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/04/2010