खैरनार विशाल एकनाथ

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

CLERK

इमेल आयडी

vishalkhairnar84@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  09/02/1984
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.COM, G.D.C & A, D.T.L
 • मूळ जिल्हा
  धुळे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  नाशिक
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  29/01/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  29/01/2009