नवल साहेबराव वरदान

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

26/02/2009

इमेल आयडी

nawal30101983@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  30/10/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.
 • मूळ जिल्हा
  वाशीम
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  वाशीम
 • तालुका
  मानोरा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  26/02/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  26/02/2009