मोरे परेश प्रभाकर

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

Talathi Mandad,Tal-Tala,Dist-Raigad

इमेल आयडी

mr.pmore@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  24/12/1985
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.sc (Chem)
 • मूळ जिल्हा
  रायगड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  ताळा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  19/04/2005
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  19/04/2005