धमके अमोल प्रकाश

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

Clerk ,Tahsil Office Sinnar

इमेल आयडी

amoldhamke67@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  26/02/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.S.W.
 • मूळ जिल्हा
  जळगाव
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  सिन्नर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  11/09/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  11/09/2012