शिल्पा नंदकुमार बगाडे

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

Junior clerk

इमेल आयडी

bagde.shilpa5@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  04/07/1989
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.com
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  अकोला
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  11/06/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  11/06/2012