राठोड शिवनंदा श्रीरंग

अव्वल कारकून

सध्याची पदस्थापना

लातूर

इमेल आयडी

nanda7rathod@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  07/06/1977
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.
 • मूळ जिल्हा
  लातूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  लातूर
 • तालुका
  लातूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  31/03/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक