powar satappa pandurange

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

village officer

इमेल आयडी

sppowar16@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  16/03/1969
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A.
 • मूळ जिल्हा
  कोल्हापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  कोल्हापूर
 • तालुका
  भुदरगड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  06/02/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  30/11/1999