आलमवाड राजेश्वर रामदास

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

Tahsil office Naigaon

इमेल आयडी

rajalmwad@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/10/1979
 • शैक्षणिक अहर्ता
  MA.Bed.
 • मूळ जिल्हा
  नांदेड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  नांदेड
 • तालुका
  नायगाव
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  18/08/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  18/08/2009