केंद्रे विनायक सदाशिव

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

Jr. Clerk (Election)

इमेल आयडी

vinayakkendre@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  30/11/1999
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.
 • मूळ जिल्हा
  जालना
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  वाशीम
 • तालुका
  वाशीम
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  30/11/1999
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  30/11/1999