उगलमुगले विपिन अभिमान

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

talathi

इमेल आयडी

vu7468@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/02/1988
 • शैक्षणिक अहर्ता
  4/7/2008
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  कोल्हापूर
 • तालुका
  भुदरगड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  23/11/2011
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  23/11/2011