तांबोळी वहिदा मुसा

इतर

सध्याची पदस्थापना

P.A.to Hon.Additional Collector, Sangli

इमेल आयडी

vsmaner@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  19/06/1968
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.Com.
 • मूळ जिल्हा
  सांगली
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सांगली
 • तालुका
  मिरज
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  14/02/1994
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  07/02/1994