जयस्वाल अरविंद जुगलकिशोर

अव्वल कारकून

सध्याची पदस्थापना

awal karkoon

इमेल आयडी

arvindj_pt261@yahoo.co.in

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  09/05/1966
 • शैक्षणिक अहर्ता
  b.com
 • मूळ जिल्हा
  नागपूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  नागपूर
 • तालुका
  नागपूर शहर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  11/01/1992
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  15/10/2009