जनावडे कुलदीप शिवराम

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

Clerk

इमेल आयडी

kuldeepsj@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  28/05/1978
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.Com
 • मूळ जिल्हा
  कोल्हापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  कोल्हापूर
 • तालुका
  करवीर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  01/11/2007
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/11/2007