दिवटे विनायक रामभाऊ

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

Clerk

इमेल आयडी

divtevr@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  19/08/1985
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B. A
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  बीड
 • तालुका
  वडवणी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/03/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  21/03/2012