माने अंगद मुकुंद

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

Clerk

इमेल आयडी

angad.mane1@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  14/06/1986
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.
 • मूळ जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • तालुका
  उस्मानाबाद
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  24/08/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  24/08/2012