भारसाखळे संजय देविदास

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

junior clerk

इमेल आयडी

sanjaybharsakale@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  03/07/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B. A
 • मूळ जिल्हा
  अमरावती
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  भंडारा
 • तालुका
  भंडारा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  01/12/2011
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/12/2011