more vijay vinayakrao

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

SDM PARBHANI

इमेल आयडी

vijayvm123@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  30/11/1999
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.
 • मूळ जिल्हा
  परभणी
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  परभणी
 • तालुका
  परभणी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  30/11/1999
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  30/11/1999