धनडोरे बी एन

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

Awal Karkoon,Home Branch,Collector office

इमेल आयडी

bnand403k@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  08/10/1964
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Graduate
 • मूळ जिल्हा
  अहमदनगर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  अहमदनगर
 • तालुका
  अहमदनगर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  01/04/2005
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/04/2005