निकाळे अशोक लक्ष्मन

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

तलाठी आवळाई

इमेल आयडी

nikaleashok@yahoo.co.in

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  03/07/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.कॉम.
 • मूळ जिल्हा
  औरंगाबाद
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सांगली
 • तालुका
  आटपाडी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  13/07/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  13/07/2010