टिकाराम सेवकराम चांदबाटवे

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

peon

इमेल आयडी

chandanbatwe@yahoo.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/06/1987
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A. II
 • मूळ जिल्हा
  भंडारा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  भंडारा
 • तालुका
  भंडारा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  04/08/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  30/11/1999