गाढवे श्रीहरी बब्रुवान

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

collector office osmanabad

इमेल आयडी

shriharigadhave@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  29/04/1986
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Hsc-D.E.D
 • मूळ जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • तालुका
  उस्मानाबाद
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  25/02/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक