अत्राम महेंद्रकुमार सूर्यभान

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

A K

इमेल आयडी

mahendra.atram1979@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  11/12/1978
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
  यवतमाळ
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  अकोला
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  17/09/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  17/09/2012