गजभारे घ्रुश्नेवर शिवानंद

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

Awwal Karkun

इमेल आयडी

gsgajbhare@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  16/12/1978
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Graduate
 • मूळ जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • तालुका
  उस्मानाबाद
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  26/12/2003
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  14/07/2010