मोरे विजय शंकरराव

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

JUNIOR CLERK

इमेल आयडी

vmvijay88@GMAIL.COM

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  28/08/1988
 • शैक्षणिक अहर्ता
  MSC.SOFTWARE ENGINEERING, MBA HR,BCA, CONSTRUCTION SUPERVISOR
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
 • जिल्हा
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  01/03/2013
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/03/2013