कांबळे संतोष विश्वनाथ

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

talathi

इमेल आयडी

santoshkamble2197@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  30/11/1999
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Bsc,master in social studies.
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सोलापूर
 • तालुका
  दक्षिण सोलापूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  22/08/2008
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक