डांगे ताहिरा समीर

सर्वसाधारण

सध्याची पदस्थापना

Steno Typist

इमेल आयडी

dange.tahera@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/06/1973
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.com
 • मूळ जिल्हा
  सांगली
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सांगली
 • तालुका
  मिरज
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  16/06/2008
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/06/2008