सावर्डेकर महेंद्र गणपत

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

Awal Karkoon

इमेल आयडी

msg221@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  22/05/1979
 • शैक्षणिक अहर्ता
  BSc
 • मूळ जिल्हा
  रत्नागिरी
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रत्नागिरी
 • तालुका
  चिपळूण
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  11/08/2006
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  11/08/2006